Ρωτήστε μας

Μπορείτε μεσω email να μας κάνετε,ανώνυμα ,οποιαδήποτε ερώτηση για το νευρομυοσκελετικό σας πρόβλημα και να λάβετε την απάντηση σας αναρτημένη εδω.

Frequently asked questions

How do I add a new question?


To add a new question go to app settings and press "Manage Questions" button.
Can I insert pictures in my FAQ?


Yes! To add a picture follow these simple steps:

  1. Enter App Settings
  2. Click the "Manage Questions" button
  3. Click on the question you would like to attach a picture to
  4. When editing your answer, click on the picture icon and then add an image from your library
Can I insert a video in my FAQ?


Yes! Users can add video from YouTube or Vimeo with ease:

  1. Enter App Settings
  2. Click the "Manage Questions" button
  3. Click on the question you would like to attach a video to
  4. When editing your answer, click on the video icon and then paste the YouTube or Vimeo video URL
  5. That's it! A thumbnail of your video will appear in answer text box
How do I edit or remove the "FAQ title"?


The FAQ title can be adjusted in the settings tab of the App Settings. You can also remove the title by unchecking its checkbox in the settings tab.